EET - 4. fáze (od 1. června 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 3. fázi.

CZ NACE – čtvrtá fáze od 1. 6. 2018

Níže jsou uvedeny příklady činností, které spadají do jednotlivých klasifikací NACE zahrnutých do čtvrté fáze realizace zákona o evidenci tržeb.
Kompletní popis činností je uveden samostatně ke každému NACE v samostatné příloze.

NACE 13    Výroba textilií

- Úprava a spřádání textilních vláken a příze

- Tkaní textilií

- Konečná úprava textilií

- Výroba ostatních textilií

 NACE 14  Výroba oděvů

- Výroba kožešinových výrobků

- Výroba pletených a háčkovaných oděvů

 NACE 15    Výroba usní a souvisejících výrobků

- Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

- Výroba obuvi

 NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

- Výroba pilařská a impregnace dřeva

- Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

 NACE 17    Výroba papíru a výrobků z papíru

- Výroba buničiny, papíru a lepenky

- Výroba výrobků z papíru a lepenky

 

 NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků

- Výroba parfémů a toaletních přípravků

 NACE 22    Výroba pryžových a plastových výrobků

NACE 23    Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

- Výroba skla a skleněných výrobků

- Výroba žáruvzdorných výrobků

- Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů

- Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků

- Výroba cementu, vápna a sádry

- Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků

- Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

- Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.

 NACE 25    Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

- Výroba konstrukčních kovových výrobků

- Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků

- Výroba parních kotlů

- Výroba zbraní a střeliva

- Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

- Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

- Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

- Výroba ostatních kovodělných výrobků

 NACE 31    Výroba nábytku

- Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

- Výroba kuchyňského nábytku

- Výroba matrací

- Výroba ostatního nábytku

 NACE 32    Ostatní zpracovatelský průmysl

- Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

- Výroba hudebních nástrojů

- Výroba sportovních potřeb

- Výroba her a hraček

- Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

- Zpracovatelský průmysl j. n.

 NACE 33    Opravy a instalace strojů a zařízení

- Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení

- Instalace průmyslových strojů a zařízení

 NACE 43    Specializované stavební činnosti

- Demolice a příprava staveniště

- Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

- Kompletační a dokončovací práce

- Ostatní specializované stavební činnosti – pokrývačské práce aj.

 NACE 95    Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro

domácnost

- Opravy počítačů a komunikačních zařízení

- Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 NACE 96    Poskytování ostatních osobních služeb

- Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

- Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

- Pohřební a související činnosti

- Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

  V přiloženém dokumentu najdete kompletní přehled NACE. 

NACE je standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie, každé statistické jednotce je přiřazen kód CZ-NACE.

 

Viz také:

 

http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby