1. Udělujete tímto souhlas platformě webcontent (Vlastník platformy je společnost WebMotion s.r.o.), se sídlem Růžová 972/1, Praha 1 zapsané u městského soudu v Praze, vložka 199397 (dále jen platforma webcontent) a společnosti Axescard a.s. se sídlem Smetanovo nábřeží 4, 110 00 Praha 1, IČ 282 12 304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 13333 (dále jen „Axescard“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávali vaši e- mailovou adresu.

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se vzdělávacími akcemi a materiály, které se týkají pokladních systémů, evidence tržeb a případných aktualizacích SW, který je nainstalován v zařízeních.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 1 roku, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno platformou webcontent a společností Axescard, tedy správci osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel marketingového softwaru WebContent

b. Poskytovatel nástroje Google formuláře

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době platforma WebContent a společnost Axescard nevyužívá.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.